O założycielach kancelarii adwokackiej w Wejherowie

Adwokat Magdalena Kurowska specjalizuje się w prawie karnym oraz cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego. Zajmuje się sprawami procesowymi, w których reprezentuje klientów przed sądem oraz przed organami ścigania.
Waldemar Grzegorz Kuc posiada 25-letnie doświadczenie sędziowskie. Specjalizuje się w prawie karnym, karnym skarbowym oraz cywilnym i rodzinnym. Jest byłym sędzią Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sądu Rejonowego w Gdyni, w Wejherowie. Był również Przewodniczącym Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Kompleksowe usługi prawnicze

Obsługa prawna w Wejherowie

 

filary

Kancelaria Adwokacka Waldemar Grzegorz
Kuc Magdalena Kurowska s.k.
to spółka założona w 2019 roku, jej siedziba znajduje się w Wejherowie w województwie pomorskim. Działalność spółki obejmuje:
udzielanie porad prawnych,
• opiniowanie w sprawach,
• sporządzanie pism procesowych,
• uczestnictwo w sprawach sądowych oraz pozasądowych.

ikona waga temidy i dłoń

Prawo cywilne

Reguluje stosunki między podmiotami prawa prywatnego.

 

ikona młotek

Prawo karne

Zajmuje się odpowiedzialnością karną za czyny zabronione, takie jak zbrodnie oraz występki.

 

ikona ludzie

Prawo rodzinne

Obejmuje kwestie majątkowe i niemajątkowe, które obowiązują wszystkich członków rodziny.

 

ikona waga

Prawo gospodarcze

Reguluje stosunki społeczne powstające w procesie produkcji dóbr oraz świadczenia usług.

 

ikona człowiek z teczką

Prawo pracy

Normy prawne określające prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników.

 

ikona książka i waga

Prawo upadłościowe i naprawcze

Obejmuje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, skutki ogłoszenia upadłości oraz zasady postępowania naprawczego.

 

ikona waga temidy

Prawo administracyjne

Reguluje funkcjonowanie i organizację organów administracji publicznej oraz ich stosunki z obywatelami.

Kancelaria Adwokacka

Adres

ul. 12 Marca 226 / 1
84-200 Wejherowo

Oddział Kancelarii

ul. Świerkowa 3, 84-120 Władysławowo
Dyżury: Pon. 17.00-19.00 i Czw. 17.00-19.00
Istnieje możliwość spotkania poza wyznaczonymi dniami i godzinami.

Prawo cywilne - karne - rodzinne - gospodarcze
- administracyjne - prawo pracy

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.