Specjalizacje Kancelarii Adwokackiej w Wejherowie

ikona młotek

Prawo karne

W sprawach karnych, Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • obrony w sprawach karnych i karnoskarbowych, a także o wykroczenia i w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez Policję, Prokuraturę lub inne organy, jak również na etapie postępowania sądowego,
 • reprezentowania osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • składania wniosków o odroczenie wykonanie kary, przedterminowe zwolnienie lub przerwę w wykonaniu kary,
 • postępowania związanego z tymczasowym aresztowaniem i zakazem prowadzenia pojazdów,
 • występowania w roli oskarżyciela, w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • występowania w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego,
 • dozór elektroniczny.

ikona waga temidy dłoń

Prawo cywilne

Obejmuje sprawy :

 • zapłatę z tytułu umów, także umów konsumenckich, z weksla, w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz gospodarczym,
 • eksmisję,
 • zasiedzenie,
 • podział majątku,
 • ustanowienie służebności,
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne i inne,
 • z zakresu umów ubezpieczenia korporacyjnego, zbiorowego, indywidualnego auto – casco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC), mienia, ubezpieczenia rolniczego turystycznego oraz zdrowotnego,
 • przeciwko zakładom ubezpieczeń,
 • o zniesienie współwłasności.

ikona książka

Sprawy spadkowe

Sprawy Spadkowe obejmują:

 • stwierdzenie nabycia spadku przed Sądem lub notariuszem, na podstawie testamentu lub ustawy,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • unieważnienie testamentu,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia.

 

ikona ludzie

Sprawy rodzinne

W sprawach rodzinnych zajmujemy się kwestiami typu:

 • alimenty,
 • rozwód,
 • separacja,
 • rozdzielność majątkowa,
 • ustalenie wykonywanie władzy rodzicielskiej, w tym kontaktów dziecka z rodzicami lub dziadków z wnukami,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • ustalenie/ zaprzeczenie ojcostwa.

ikona waga

Prawo Gospodarcze/Prawo Handlowe

Kancelaria zajmuje się fachową obsługą podmiotów gospodarczych działających w formie spółek osobowych, kapitałowych oraz osób fizycznych, prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (w tym spółek cywilnych). Doradztwo realizowane jest również w formie stałego zlecenia.

Oferta Kancelarii obejmuje sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów handlowych, zastępstwo w sporach przed sądami gospodarczymi, procesową oraz pozaprocesową windykację wierzytelności, sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie konsultacji w indywidualnych sprawach obrotu handlowego.

 

ikona człowiek z teczką

Prawo pracy

Prawo pracy reguluje m. in. Kodeks pracy, a prowadzone w jego zakresie sprawy dotyczą sposobu zatrudnienia oraz zwolnienia lub mobbingu.

ikona dom

Prawo Nieruchomości

Sprawy mające za przedmiot prawa do nieruchomości.

 

ikona waga temidy

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne obejmuje wszystkie sprawy, które wymagają decyzji organu administracji publicznej, np. sprawy związane z prawem budowlanym, podatki i inne.

 

Prawo cywilne - karne - rodzinne - gospodarcze
- administracyjne - prawo pracy

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.